Latest News

NOTIS PERISYTIHARAN PEMILIHAN MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR 2017 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

NOTIS
PERISYTIHARAN PEMILIHAN
MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR 2017
UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

 

Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberikan oleh Seksyen 57 Perlembagaan Universiti Pendidikan Sultan Idris, maka saya mengisytiharkan bagi pengetahuan semua pihak yang berkenaan bahawa satu Pemilihan untuk memilih seramai 29 ahli Majlis Perwakilan Pelajar Sesi 2017/2018 akan diadakan pada 14 September 2017 mulai jam 9.00 pagi hingga 5.00 petang.

 

Pemilihan ahli Majlis Perwakilan Pelajar tersebut adalah untuk mewakili :

 

A.         Kawasan FAKULTI                                                 Jumlah Perwakilan

1.     Fakulti Bahasa &  Komunikasi                                -               2   wakil

2.     Fakulti Muzik &  Seni Persembahan                       -               2   wakil

3.     Fakulti Pembangunan Manusia                              -               2   wakil

4.     Fakulti Sains &  Matematik                                       -               2   wakil

5.     Fakulti Seni, Komputeran & Industri Kreatif           -               2   wakil

6.     Fakulti Pengurusan & Ekonomi                               -               2   wakil

7.     Fakulti Sains Kemanusiaan                                     -               2   wakil

8.     Fakulti Sains Sukan &  Kejurulatihan                     -               2   wakil

9.     Fakulti Teknikal &  Vokasional                                  -               2   wakil

             

B.         Kawasan UMUM                                                       -               5   wakil

C.         Wakil Institut Pengajian Siswazah                      -               2   wakil

D.         Wakil  Etnik                                                                -               4   wakil

Cina          -               1   Wakil

India          -               1   Wakii

Sabah       -               1   Wakil

Sarawak    -               1   Wakil

 

JUMLAH KESELURUHAN KERUSI UNTUK TAHUN 2017/2018 29 WAKIL

 

OLEH HAL YANG DEMIKIAN DENGAN PERISYTIHARAN INI, MAKA MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR BAGI SESI 2016/2017 DIBUBARKAN MULAI TARIKH 09 SEPTEMBER 2017.

 

Pengerusi
Suruhanjaya Pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar
Sesi 2017/2018

--

 

Muatturun NOTIS PERISYTIHARAN PEMILIHAN MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR 2017 (Mukasurat 1, Mukasurat 2, Mukasurat 3)

News Type: Regular Posted By: Syamimah bt. Abdul Hamid Date Posted: 09 Sep 2017, 12:11:56 PM